Home » Arkivteori - en innføring (Riksarkivarens skriftserie #36) by Jørgen H. Marthinsen
Arkivteori - en innføring (Riksarkivarens skriftserie #36) Jørgen H. Marthinsen

Arkivteori - en innføring (Riksarkivarens skriftserie #36)

Jørgen H. Marthinsen

Published 2012
ISBN :
Hardcover
508 pages
Enter the sum

 About the Book 

Forfatteren behandler generelle bereper som vitenskap, teori og terminologi i tillegg til faglige sektorer som arkivvitenskapen og dens hjelpevitenskaper, arkivteori, arkivterminologi, proveniens, ius archivi, dokumentbegrepet, autentisitet, innsyn,MoreForfatteren behandler generelle bereper som vitenskap, teori og terminologi i tillegg til faglige sektorer som arkivvitenskapen og dens hjelpevitenskaper, arkivteori, arkivterminologi, proveniens, ius archivi, dokumentbegrepet, autentisitet, innsyn, personvern og taushetsplikt. Han gjør rede for arkivfunksjonenes betydning i et rettssikkerhetsmessig lys. Praktisk kassasjon faller utenfor framstillingen, mens det teoretiske grunnlaget for bevaring, verdilæren, ofres betydelig oppmerksomhet. Han stiller kritiske og nærgående spørsmål både ved sin egen og andre arkivaktørers objektivitet i myndighetsutøvelsen.Arkivhistorie inngår i arkivteorien. Marthinsen presenterer arkivfaglige konklusjoner fra flere tusen år tilbake- konklusjoner som han hevder fortsatt gyldighet for. Samtidig gir han til beste elementer av ny arkivteori fra det informasjons- og kommunikasjonsteknologiske området. I sin konklusjon beskriver han arkivfunksjonenes rolle i det levende livet.