Home » Seçilmiş Şiirler by John Donne
Seçilmiş Şiirler John Donne

Seçilmiş Şiirler

John Donne

Published
ISBN :
Paperback
152 pages
Enter the sum

 About the Book 

John Donne (1572?-1631), Metafizik Şiir akımının en tanınmış temsilcisi. Prof. Mina Urganın deyişiyle İngiliz edebiyatında T. S. Eliottan önce anlaşılması en güç şair olan John Donneın ve akımın öbür üyelerinin şiirleri, dönemin genel şiirMoreJohn Donne (1572?-1631), Metafizik Şiir akımının en tanınmış temsilcisi. Prof. Mina Urganın deyişiyle İngiliz edebiyatında T. S. Eliottan önce anlaşılması en güç şair olan John Donneın ve akımın öbür üyelerinin şiirleri, dönemin genel şiir beğenisinin dışında -ve kimi günümüz eleştirmenlerine göre üzerinde- olduğu için, yazıldıkları yıllarda yapay ve zorlama bulunmuşlar, ciddiye alınmamışlardı. Aynı yaklaşım 18. ve 19. yüzyıllarda da egemen oldu. Metafizik Şiir ve Metafizik Şairler, ancak yüzyılımızda, özellikle de Eliotın bu şairlerde bir bütün olarak kendi içinde uyumlu bir duyarlık ve her türlü olgu, durum ve yaşam biçimini bağdaştırabilme, bir arada kavrayabilme ve değerlendirebilme yetisi görmesinin etkisiyle önem kazandı.Şimdi Metafizik Şiir, bu şairlerin içe dönük ve -terimin gönümüzde kullanıldığı anlamıyla- gerçekçi üslupları yanında, dönemin alışılmış şiir geleneklerine meydan okuyan, hiçbir konu, sözcük ya da terimin kutsal sayılmadığı, şiirsel olmayan özellikle bulunup kullanıldığı çarpıcı imgeleriyle yüzyılımızın modern şiirini önceleyen, haber veren bir akım olarak kabul görüyor. Seçilmiş Şiirlerde Bülent R. Bozkurtun John Donneın bütün şiirleri arasından titizlikle seçerek asıllarına yaraşır bir ustalıkla dilimize kazandırdığı şiirler yer alıyor - gerek Metafizik Şiirin gerekse İngiliz şiirinin klasikleri arasında sayılan Pire de bu şiirler arasında. Kimi şiirlere eklenen açıklayıcı notlar, John Donne şiirinin anlaşılmasını kolaylaştırıyor.